Pride and prejudice

Omslaget gjordes till en uppgift i kursen prepress. uppgiften var att skapa ett omslag till en bok och utnyttja partiell lack i arbetet. I detta fall användes partiell lack på delar av vattnet.