Bouncing

Denna animation var ett eget projekt baserat på att ta ett ord och animera en effekt kring detta. Till denna tog jag även och satte en tight deadline för att öva på en mer effektiv arbetsprocess.

Bouncing
Bouncing

Program