Bassman

Lillian Bassman, mest känd för sina fotografier men var även en framstående Layouter för bland annat Harpers Bazaar. Bassmans fotografier visade en ny sida av femininitet och sensualitet. Hennes kärlek för experiment i mörkerrummen är vad som gav hennes bilder det mjuka, kontrastrika uttryck som gjort henne känd.

Uppgiften utgick på att göra någon form av magasin till ära av en utvald designer, i mitt fall Lillian Bassman. Magasinet skulle vara på minst 16 sidor och vara designad i Bassmans anda.

Det första steget i processen var att samla ihop Inspiration. Ett framstående problem i detta steg var faktumet att Bassmans fotografiska verk är det som gjort henne välkänd. Detta innebar att Hennes arbete inom layout var lite svårare att hitta.

I slutändan hamnade jag med 6 stycken uppslag som jag kunde avgöra var till stor del Bassmans verk, baserat på intervjuer angående hennes arbete.

Efter all inspiration samlats in skapades skisser baserat på de uppslag och det uttryck som Bassman visade i sina verk.

program