Lähdins Delikatessmjölk

Uppgiften var att designa en förpackning  och utforma en reklamkampanj för en mjölkprodukt. 

Först och främst skulle mjölkprodukten tas fram. Varumärket skulle konstrueras genom storytelling, vilket innebär att man utnyttjar företagets bakgrund (riktig eller fiktiv) för att bygga upp och förstärka ett varumärke. Lähdins delikatessmjölk baserades på en fiktiv historia om några av de riktiga bönderna som bodde på backa gård i mitten av 1800-talet. August Lähdin var, enligt historian, oerhört petig om vilken kossa som skulle ge mjölken till hanns kaffe, gröt, middag etc. Han ansåg alltså att varje koras gav unik karaktär till mjölken. 

Förpackningen inspirerades av ett sexpack öl, samt olika förpackningar för vin och mjölk flaskor. Eftersom produkten speglade en viss ”exklusivitet” så var glasflaska ett självklart val. 

Designen på förpackningen skulle spegla historien som företaget har men samtidigt inte kännas gammalmodig. Varje förpackning har en illustration av en ko som är av samma ras som mjölken ska ha kommit ifrån. 

Efter förpackningen designats skulle en markandsföringskampanj tas fram. Jag tänker inte gå igenom hela kampanjen utan kommer istället gå igenom de väsentliga delarna som ingick i kampanjen.

Först och främst behöver majoriteten av företag vara aktiva på diverse sociala medier. Baserat på målgruppen för företaget var Facebook av högre prioritet. 

En annons till tidningen Buffé togs fram samt hyllvippor till butiken som skulle placeras vid relaterade produkter. 

Dessa hyllvippor visar även spelifieringen som skulle utföras. Ett enkelt lotteri där en symbol trycktes på korkens insida som indikerade olika priser. Denna spelifiering annonserades även i diverse lokaltidningar. 

Program