Pride and prejudice

Omslaget gjordes till en uppgift i kursen prepress. uppgiften var att skapa ett omslag till en bok och utnyttja partiell lack i arbetet. I detta fall användes partiell lack på delar av vattnet.

Program

  • Adobe Illustrator

    Adobe Illustrator

    Användes för att ta fram Illustrationen

  • Adobe InDesign

    Användes för att sätta samman dokumentet samt tryckanpassa.