The Last Five Years

2018 var jag del av Produktionen The Last Five Years på Teater Satelliten. Till produktionen arbetade jag både som Scenograf samt hade ansvar för det grafiska arbetet. Det grafiska arbetet innebar bland annat att ta fram loggan, poster och program.

Föreställningen handlar om Cathy och Jamies förhållande hur det blir och hur det tar slut. Det som gör historien extra unik är att karaktärerna nästan aldrig är på scen samtidigt då de berättar historien från olika sidor. Cathy börjar i slutet och Jamie i början.

Foto av Yann Key Wong.

The Last Five Years

En av de första delarna som skapades till produktionen var en logotyp. Logotypen skulle leka med konceptet tid som föreställningen kretsar kring samt det förhållande som karaktärerna har med varandra. Den skulle även spegla den existerande loggan som fanns i samband med föreställningen för att skapa igenkänning för de som kände till musikalen från tidigare. 

Den slutliga logotypen fokuserar på klockorna som är det främsta temat i föreställningen fast på ett enklare sätt än tidigare skisser. 

The Last Five Years
The Last Five Years

Från loggan utvecklades en poster som även denna utgick från de teman som framkommer under föreställningen. Valet att hålla allt svartvitt kom till att minska tryckkostnaden samt spegla det redan minimalistiska uttrycket som fanns i föreställningen. 

Programmet fortsatte på det svartvita uttrycket med en enklare variation av affischen som omslag och svartvita bilder som en genomgående punkt. Den främsta utmaningen i detta steg var att behålla all information om ensemblen som Helen Fredstam hade tagit fram och ändå behålla det låga sidantalet.

The Last Five Years
The Last Five Years
The Last Five Years

Program