The Phantom Carriage

Min syster fick i uppgift att översätta Selma Lagerlöfs klassiska berättelse Körkarlen till engelska samt göra den till en e-bok. Till detta arbete behövde hon även en illustration som kunde användas till omslaget. 

Jag fick ett utdrag från boken, beskrivningen av körkarlen som kör in till staden med sin vagn, samt en genomgång av handlingen som kan ses nedan. Utifrån dessa texter togs denna illustration fram. 

Program

  • Autodesk sketchbook

    Användes för majoriteten av Illustrationen.

  • Adobe Photoshop

    Användes för mindre färgkorrigeringar samt effekter.